Digital teknik har omformat dagens medielandskap, vilket ger upphov till nya kommunikationsstrategier som är baserade på internets verklighet: öppna, mångordiga, omedelbara och konstant närvaro. VASS har granskat marknaden och anpassats för att undvika fallgropar som vi så vanligt stöter på. Låt oss vara dina digitala sensorer. Kunderna vägleds i den ständigt föränderliga marknaden och får konkurrensanalyser och rekommendationer för strategi och varumärkesbyggande. Varje varumärke vi hanterar har en unik identitet och målgrupp. Att förstå deras personlighet och språk är avgörande för framgångsrik storytelling.