VASS Productions är en kommunikationsbyrå som erbjuder ett fullt integrerat sortiment av tjänster. Med fokus på PR, media och evenemang vet vi hur vi kombinerar vårt erbjudande för att maximera resultat. Nyckeln till framgång är att hitta den perfekta balansen mellan strategisk planering, elegant genomförande och ett gediget nätverk att lita på. Den kombinationen är genomgående när VASS arbetar med varje kund, stor som liten. Vi tror på kreativa lösningar och tar smarta risker. Vi är en modern kommunikationsbyrå som ständigt granskar marknaden för nya trender på gräsrotsnivå för att hjälpa våra kunder.

Vi är belägna i centrala Stockholm på Grev Turegatan 10. Välkomna förbi eller slå oss en pling för att boka ett möte.

Public Relations

media-strategy-icon

Event Management

Media/Advertising Strategy

Media Strategy

Digital Strategy

Social Media Strategy

Content Creation

Google Adwords

Google Analytics

1

Samtliga idéer och förslag som tagits fram av VASS och presenterats för kund är och ska förbli konfidentiella. VASS förbehåller sig ensamrätten till allt sådant material. Information och idéer från affärsförslag får inte utnyttjas, reproduceras eller göras tillgänglig för tredje part utan föregående skriftligt godkännande från VASS.